3. Juni 2017 • 10.25 Komplet nyt program til 190 biler på 6 uger

Hjem Is Klub`N havde behov for en ny og opdateret platform til sine knap 200 Hjem Is biler over hele landet og en platform der gjorde det vigtige arbejde med loyalitet enklere.  Samtidig var udfordringen at sommeren stod lige for døren og det derfor var absolut kritisk at alt blev leveret “on spec” og “on time”.

Et tæt samarbejde mellem Hjem Is ledelse, projektteam, og Loyal Solutions  gjorde, at der på kun 6 uger var leveret en komplet ny platform til “backend” brug og at alle knap 200 biler nu har den nyeste teknologi fra  Loyal Solutions ombord med direkte integration til LoyalTfacts.

Alle i teamet fortjente – og fik – en is eller 2 da alt var i drift

 

 

1547969603.6243
1547969603.6243