3. Juni 2017 • 10.57 Førende Fin-Tech rådgiver vælger Loyal Solutions

Den førende skandinaviske Fin-Tech konsulent, Segalla, har valgt LoyalTfacts, Loyal Solutions innovative platform, som deres foretrukne platform til loyalitetsprogrammer i den finansielle sektor.

Værditilvækst er det store tema i sektoren, og en vigtig komponent i enhver “added value” strategi er en effektiv og kundevenlig loyalitets platform.

At eje dit eget loyalitetsprogram og tilhørende data er for en PSP, Acquirer, kortudsteder, bank eller anden i Fin Tech en af nøglerne til indtjening i fremtiden.

Vi er stolte over, at Segalla har valgt Loyal Solutions som foretrukket leverandør af loyalitet løsninger og teknologi og ser frem til at hjælpe den finansielle sektor i de kommende “disruptive years”.

Om Segella:

1547969567.5785
1547969567.5785